Линија за орална хигиена

     

Aloe Fresh Alito Fresco Spray

Практичен спреј со Алое Вера, со свеж мирис на ментол, развива ефикасно дејство на неутрализирање на бактериите кои предизвикуваат лош здив.

Повеќе

Aloe fresh menta forte retard

Паста за заби во гел 100% природен, со продолжено дејство за орална хигиена, се препорачува за превенција на кариес, забен камен и пигментирање на забите. 

Повеќе

Aloe fresh whitening retard

Паста за заби во гел 100 проценти природно потекло, со продолжено дејство, се препорачува заради своето дејство да ги обели забите; постојана употреба гарантира враќање на белата боја на забите.
 

Повеќе

Aloe fresh collutorio retard 250 ml

Природна заштита протива кариес, со продолжено дејство, помага во спречување на бактерискиот раст, обезбедувајќи свеж здив со мирис на нане.

Повеќе

Aloe Vera Noni juice 1000 ml

Паста за заби во гел 100% природно потекло, со продолжено дејство, благодарејќи на нејзиното дејство на олеснување на тегобите може да залечи гингиви кои крварат и болат

Повеќе

Aloe Fresh Smile

Ја редуцира киселоста во устата и го контролира и го контролира развојот на бактерии со што ги заштитува забите од ефектот на забни плаки.

Повеќе

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.38 MB
Application afterInitialise: 0.023 seconds, 6.99 MB
Application afterRoute: 0.031 seconds, 8.08 MB
Application afterDispatch: 0.059 seconds, 11.45 MB
Application afterRender: 0.093 seconds, 14.07 MB

Memory Usage

14869592

11 queries logged

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(40,86,102,46,85,103,47,87,104,88,105,89,90,91,92,93,94,95,96,97,100,99,101,98,1,2,60,6,17,18,19,41,42,43,48,49,50,51,52,79,83,84,20,21,22,23,24,25,26,27,53,54,55,56,57,45,80,81,82,44)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 98)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 4. SELECT c.*, s.id AS sectionid, s.title AS sectiontitle, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug
    FROM jos_categories AS c
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = c.SECTION
    WHERE c.id = 20
    LIMIT 0, 1
 5. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 20
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2022-08-09 02:03:36' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2022-08-09 02:03:36' )
    ORDER BY  a.ordering,  a.created DESC
    LIMIT 0, 30
 6. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(105,110,108,106,109,107)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 7. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 20
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2022-08-09 02:03:36' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2022-08-09 02:03:36' )
    ORDER BY  a.ordering,  a.created DESC
 8. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 9. SELECT params
    FROM jos_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 10. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 98 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(120,119,136,41,1,40,134,125)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'

0 legacy queries logged

  Language Files Loaded

  Untranslated Strings Diagnostic

  None

  Untranslated Strings Designer

  None